NHADO

De Stofzuiger

“De stofzuiger” heeft als busnummer 8 vanaf 1948 tot 1971 dienst gedaan bij de Noord-Hollandse Auto-Dienst Onderneming ‘Bergen-Binnen’ (NHADO) en heeft vele duizenden ritjes het straatbeeld van Bergen bepaald. De bus kwam via Leimuiden en Roosendaal uiteindelijk terecht in Aalsmeer, bij de SVA, de Stichting Veteraan Autobussen.
Daar stond hij jaren lang te verpieteren en werd gestript achter gelaten. Enthousiast geworden tijdens een aantal bezoeken aan de SVA heeft de Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn besloten de bus over te nemen en te restaureren. Zaterdag 2 mei 2015 vond in alle vroegte de werkelijke overdracht plaats van “de Stofzuiger” en werd deze naar een loods in Alkmaar gebracht waar een start gemaakt werd met de restauratie.

De Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn heeft de intentie om de restauratie in 2022 geklaard te hebben. Dit kan echter alleen met behulp van vrijwilligers, donateurs, sponsors, zowel bedrijven als particulieren van dit unieke Bergense “Busproject”.
Men kan hem dan incl. chauffeur huren voor personeelsuitjes, jubilea, rouw- en trouwritten e.d.

Wilt u ons helpen financieel steunen om dit schitterende stukje Bergense historie weer rijdend te krijgen in volle glorie?
Ons bankrekeningnummer is NL71RABO0304993549.
Of stuur ons een mailtje naar info@langsdebellolijn.nl

Geschiedenis

In 1948 verscheepte The General Motors Company (GMC) drie complete bussen naar Europa, om daar te dienen als demonstratiewagens. In die hoedanigheid werden Nederland, België en Frankrijk bezocht. Uiteindelijk bleef één GMC in Nederland “hangen” en na allerlei aanpassingen en ontheffingen (want de bus voldeed bepaald niet aan alle toenmalige wettelijke bepalingen) was hij inzetbaar op de lijndienst. De regeringscommissie, die optrad als regelende instantie tussen de grote vraag naar vervoermiddelen enerzijds en het schaarse aanbod anderzijds, wees de bus toe aan de NHADO in Bergen. Naar verluidt tot grote verwondering van de toenmalige directie! Voor maar liefst 60.000 gulden (zeker toen een gigantisch bedrag) mocht de NHADO de bus aanschaffen. Daarmee is overigens wel duidelijk dat dit een puur commerciële transactie was, die weinig te maken lijkt te hebben met hulpverlening in het kader van het Marshall-plan (waarmee de komst van de GMC wel eens in verband wordt gebracht).

Bij de NHADO werd de nieuwe bus onder nummer 8 ingezet op de lijndiensten van Alkmaar naar Bergen/Bergen aan Zee en Camperduin. Door het zoemende geluid dat de bus tijdens het rijden maakte kreeg hij bij de inwoners van deze streek al gauw de bijnaam “stofzuiger”. Omdat de ramen geheel konden worden geopend was de GMC in de zomer een populaire bus voor de strandvervoer op de lijn naar Bergen aan Zee. Zo trok de bus ruim twintig jaar zijn baantjes tussen bovengenoemde plaatsen en werd hij in zijn nadagen vooral ingezet voor het groepsvervoer. Omdat de bus geen reservewiel had, mocht er geen toerwerk mee worden gedaan.

NHADO

Nadat de NHADO in 1971 was opgegaan in het grote NACO-bedrijf, kwam de GMC terecht bij de SVA. Eerst in Leimuiden en later in Roosendaal. In 1973 raakte de motor defect en toen reparaties onvoldoende resultaat bleken te hebben, werd in samenwerking met de General Motors-dealer in Maassluis besloten tot een complete motorrevisie. Later kwam ook de versnellingsbak aan bod. Verschillende eerdere pogingen, met name in Noord-Holland, om medewerkers te vinden voor de verdere restauratie van de GMC, leidden helaas niet tot concrete resultaten. Uiteindelijk vond de bus onderdak bij de werkgroep Aalsmeer, waar een eerste begin werd gemaakt van de restauratie van deze unieke “stofzuiger”.

Helaas moest na een aantal jaren worden geconstateerd dat voor een complete restauratie bij de SVA de mogelijkheden qua tijd en financiën ontbraken. Nadat men in contact was gekomen met een groep enthousiaste liefhebbers van historisch vervoer in Bergen (de plaats waar de GMC altijd had dienst gedaan), werd besloten de bus per eind maart 2015 over te dragen aan de “Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn”. Deze organisatie had het plan om in twee jaar de bus weer in oude glorie te herstellen. En zodoende verhuisde de “stofzuiger” van Aalsmeer naar zijn nieuwe (en oude!) thuisbasis Bergen.

slide3
Heading layer
Oldtimer- /Stoomfestival

zondag 4 juni 2023
Kogendijk 105
Bergen
Ingang Oosterdijk

HV-2014_06-1
Langsdebellolijn.nl
homepage2
previous arrow
next arrow