Privacy Policy

Langsdebellolijn Privacy Verklaring

Langsdebellolijn (LDBL) respecteert uw privacy. Het LDBL verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien en voor zover u daar zelf voor heeft gekozen (bijvoorbeeld bij aanmelding als lid, door deelneming aan activiteiten van Het LDBL). Het LDBL verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website, tenzij u ervoor kiest die gegevens aan ons te verstrekken. Klik hier voor een overzicht van de soort gegevens die Het LDBL verzamelt.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
Het LDBL gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt Het LDBL uw gegevens om aan dat verzoek te voldoen.
Het LDBL verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Leden
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens binnen drie maanden na de beëindigingsdatum vernietigd. Een uitzondering geldt voor foto’s en video’s van verenigingsactiviteiten: deze kunnen voor onbepaalde tijd door Het LDBL worden bewaard en gepubliceerd.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd

Uw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging.  Alle gegevens zijn uitsluitend voor geautoriseerde personen toegankelijk (bestuursleden, systeembeheerder en ledenadministrateur). Voor gegevens ten behoeve van de contributie-inning gelden extra beperkingen (alleen toegang voor systeembeheerder en ledenadministrateur).
Doorklikken naar andere sites
Op sommige pagina’s van Het LDBL-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere organisaties. Het LDBL draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door die andere organisaties. Het LDBL raadt u dan ook aan het beleid of de verklaring over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-HLDBL-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden van die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van Het LDBL.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u Het LDBL per e-mail bereiken op ledenadministratie@HLDBL-nh.nl. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Het LDBL met uw gegevens omgaat.

Uw recthen

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u Het LDBL per e-mail bereiken op ledenadministratie@HLDBL-nh.nl. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Het LDBL met uw gegevens omgaat.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Het LDBL kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@HLDBL-nh.nl. Hierop wordt binnen één maand gereageerd.

Wijzigingen
Het LDBL behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal in het Nieuwsblad en op deze pagina bekend worden gemaakt. Het LDBL adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Langsdebellolijn.nl
HV-2014_06-1
homepage2
previous arrow
next arrow